Operationalizare machete Martie, Aprilie 2023, Reincadrare consum 2022

Am operationalizat machetele aferente Martie, Aprilie 2023. De asemenea am operationalizat machetele aferente Reincadrarii consumatorilor ce nu au beneficiat de plafonare in 2022, insa au avut un consum in luna de analiza, care se incadreaza plafonarii, privind datele, informatiile si documentele justificative prevazute de OUG nr. 27/2022 (Articolul 1 Alineatul (8)) pentru reincadrarea consumatorilor al caror consum înregistrat în anul 2022 se încadreaza în oricare din transele de consum prevazute la alin. (1) lit. a) si b), precum si în cazul clientilor casnici si noncasnici racordati începând cu data de 1 ianuarie 2022

Va rugam sa cititi si sa completati conform Ghidului de Utilizare.


Multumim,

Echipa Plafonare