OUG27/2022 actualizare ghid, urmare a adresei de raspuns nr. 321743/C.S/19.07.2022 catre AFEER

Ghidul de utilizare Portal a fost actualizat cu clarificari referitoare la urmatoarele aspecte:


– excluderea din cantitatile achizitionate a cantitatilor referitoare la activitatea de trading;

– excluderea din cantitatile achizitionate a cantitatilor destinate inmagazinarii in depozitele de inmagazinare subterana;

– includerea locurilor de consum pentru care preturile finale facturate clientilor finali plafonati sunt sub plafoanele prevazute in OUG 27/2022;

– includerea în cadrul tarifului de transport doar a componentei de extragere din retea (TL).


Echipa Plafonare