Lista finală a tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen, propuşi la prelungire/vizare/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament – neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul, precum și cu precizarea centrului de examen la care vor fi alocati, va fi finalizată la data de 07.11.2022.