Catalog Servicii Petiții

Selectați din categoriile de mai jos tipul de petiție pe care doriți să o transmiteți:

Petiție Energie Electrică
Petiție Gaze Naturale
Petiție Termie

Este important de a fi de acord cu termenii și condițiile de mai jos, inainte de a continua!

ANRE soluționează reclamațiile formulate de persoane fizice sau juridice, care urmează a dobândi sau care au calitatea de client final și/sau de utilizator împotriva unui participant la piața de energie/titular de licență/titular de atestat/titular de autorizație, persoana fizică sau juridică, care, prin actul emis de către oricare dintre aceștia, sau prin răspunsul primit la cererea sa, adresat lui sau altui subiect de drept, consideră că îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia.

ANRE soluționează reclamațiile formulate de persoane fizice sau juridice, în temeiul art. 7^2 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și anume:

(1) Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului titlu şi ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluţionare prestatorului de serviciu/activitate de a cărei prestaţie este nemulţumit.

(3) Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii.

(4) Plângerile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.

(5) Pe perioada soluţionării plângerilor de către ANRE, efectele acţiunilor titularilor de licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor pot fi suspendate de către ANRE, cu excepţia celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil.”

Pentru soluționarea reclamațiilor, ANRE a transpus prevederile anterior menționate prin emiterea:

Ordinului nr. 193 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei și

Ordinului nr. 194 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei, denumită în continuare Procedură.

Conform prevederilor art. 2 al Procedurii, prin reclamație (petiție/sesizare) se înțelege orice solicitare formulată de o persoană fizică sau juridică, în sectorul energiei, la adresa unui participant la piața de energie/titular de licență/titular de atestat/titular de autorizație, înaintată spre soluționare ANRE, cu excepția disputelor, neînțelegerilor, litigiilor, divergențelor, investigațiilor”.

Conform prevederilor art. 6 alin. (5) al Procedurii ”începând cu 01 ianuarie 2021, petițiile/sesizările/reclamațiile adresate ANRE spre soluționare care nu sunt însoțite de răspunsul formulat de participantul la piața de energie/ titularul de licență/titularul de atestat/titularul de autorizație sau de dovada transmiterii solicitării către acesta, conduc la clasarea acestora prin emiterea unui răspuns în acest sens.”

Conform prevederilor art. 15 al Procedurii, termenul standard de soluţionare a reclamaţiei şi de transmitere a răspunsului către solicitant este de 30 de zile de la data înregistrării reclamaţiei, care poate fi prelungit cu 30 de zile, sub condiţia notificării prealabile a solicitantului.

Este important de a fi de acord cu specificatiile de mai jos, inainte de a continua

ANRE soluționează reclamațiile formulate de persoane fizice sau juridice, care urmează a dobândi sau care au calitatea de client final și/sau de utilizator împotriva unui participant la piața de energie/titular de licență/titular de atestat/titular de autorizație, persoana fizică sau juridică, care, prin actul emis de către oricare dintre aceștia, sau prin răspunsul primit la cererea sa, adresat lui sau altui subiect de drept, consideră că îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia.

ANRE soluționează reclamațiile formulate de persoane fizice sau juridice, în temeiul art. 102^2 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și anume:

(1) Plângerile adresate ANRE se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta priveşte activitatea unui prestator de servicii/de activităţi, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluţionare prestatorului de serviciu/activităţii de a cărei prestaţie este nemulţumit.

(3) Nu fac obiectul soluţionării plângerile al căror obiect depăşeşte 36 de luni de la data săvârşirii.

(4) Plângerile deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti sau unor entităţi juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluţionare şi ANRE.

(5) Pe perioada soluţionării plângerilor de către ANRE, efectele acţiunilor titularilor de licenţe/autorizaţii/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanţilor sunt suspendate, în condiţiile stabilite de ANRE, cu excepţia celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil.

Pentru soluționarea reclamațiilor, ANRE a transpus prevederile anterior menționate prin emiterea:

Ordinul nr. 193 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei și

Ordinului nr. 194 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei, denumită în continuare Procedură.

Conform prevederilor art. 2 al Procedurii, prin reclamație (petiție/sesizare) se înțelege orice solicitare formulată de o persoană fizică sau juridică, în sectorul energiei, la adresa unui participant la piața de energie/titular de licență/titular de atestat/titular de autorizație, înaintată spre soluționare ANRE, cu excepția disputelor, neînțelegerilor, litigiilor, divergențelor, investigațiilor”.

Conform prevederilor art. 6 alin. (5) al Procedurii ”începând cu 01 ianuarie 2021, petițiile/sesizările/reclamațiile adresate ANRE spre soluționare care nu sunt însoțite de răspunsul formulat de participantul la piața de energie/ titularul de licență/titularul de atestat/titularul de autorizație sau de dovada transmiterii solicitării către acesta, conduc la clasarea acestora prin emiterea unui răspuns în acest sens.”

Conform prevederilor art. 15 al Procedurii, termenul standard de soluţionare a reclamaţiei şi de transmitere a răspunsului către solicitant este de 30 de zile de la data înregistrării reclamaţiei, care poate fi prelungit cu 30 de zile, sub condiţia notificării prealabile a solicitantului.