Contributii

Având în vedere Ordinul ANRE nr.1/2022, pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016, cu modificarile si completaile ulterioare, privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice, începând cu anul 2022, titularii de licenţe acordate de către ANRE în domeniul energiei electrice şi termice, NU mai auobligația întocmirii și a transmiterii Raportului anual.